Odpowiedzi

2010-03-08T13:56:55+01:00
Ujemna zdolność skupiająca wskazuje, że soczewka jest rozpraszająca, tzn. nigdy nie otrzymamy przy wyłącznej jej pomocy obrazu rzeczywistego, lecz najwyżej pozorny i pomniejszony.
Zdolność skupiająca D zależy od ogniskowej f soczewki następująco:
D = 1/f [1/m = D (dioptria)]
A więc f = 1/D = -0,05 m = - 5 cm, co oznacza, że odległość ogniska od środka soczewki wynosi 5 cm i jest to soczewka rozpraszająca.
2 5 2