Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T13:56:34+01:00
- odrodzenie ideałów antyku, starożytnej wiedzy, kultury i sztuki

Filozofia:
- irenizm (twórca Erazm Z Rotterdamu, głosił pochwałę zgody i pokoju, potępiał kłótnie, wojny),
- machiavellizm (Niccolo Machiavelli, poucza rządzących, jak mają sprawować władzę w imię dobra publicznego i racji stanu - dopuszcza podstęp, uzycie siły, zdradę, okrucieństwo jeśli potrzebne są państwu)
- egalitaryzm ( Tomasz Morus, głosił równość ludzi i ich równe prawa)

Główne prądy myślowe epoki:
- humanizm (człowiek w centrum zainteresowania sztuki, filozofii, nauki i wszystkiego ogółem) ["Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce." - Terencjusz]
- reformacja (ruch religijny i narodowy (XVIw.) mający na celu reformę Kościoła katolickiego. W jej wyniku wyodrębniły sę nowe nurty wyznaniowe: luteranizm, klawinizm, anglikanizm, arianizm.
- osłabienie władzy Kościoła, wzmocnienie władzy świeckiej