Odpowiedzi

2009-10-22T13:20:40+02:00
4x³+12x²-x-3>0
4x³+12x²-x>3+0
16×⁵-×>3+0
16×⁴>3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-22T13:27:18+02:00
4x³+12x²-x-3>0
dla x=-3 mamy
4*(-3)³+12*(-3)²-(-3)-3=-108+108+3-3=0

dzielimy wielomian przez jednomian (x+3)

4x³+12x²-x-3 :(x+3)= (4x²-1)(x+3)=(2x-1)(2x+1)(x+3)

2x-1=0 , x=½
2x+1=0, x=-½
x+3=0,x=-3

Odp. x∈(-3,-½)i(½,∞)
2009-10-22T13:35:06+02:00
4x²(x+3)-(x+3)>0
(4x²-1)(x+3)>0
(2x-1)(2x+1)(x+3)>0
x=1/2 x=-1/2 x=-3

no i każdą nie równość trzeba przedstawic na osi
wykresem tej nie róności jest hiperbola. naryzuj oś i zaznacz punkty -3 -1/2 i 1/2 i ryzuj hiperbole zaczynając od prawej strony

ostatecznie:
x∈(-3,-1/2) i (1/2,nieskończonośc)