Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T14:08:26+01:00
Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej wynosi 15. Jeśli od tej liczby odejmiemy liczbe powstałą z przestawiania jej cyfr, to otrzymamy liczbę równą 9. Co to za liczba

x- cyfra dziesiątek
y-cyfra jedności

x+y=15
10x+y - 10y -x=9

x+y=15
9x - 9y =9 /:9

x+y=15
x - y =1
--------------
2x=16
x=8
y=7

liczba 87

2010-03-08T14:20:07+01:00
Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej wynosi 15. Jeśli od tej liczby odejmiemy liczbe powstałą z przestawiania jej cyfr, to otrzymamy liczbę równą 9. Co to za liczba

xy - liczba dwucyfrowa

x * 10 - cyfra dziesiątek
y - cyfra jedności

{ x + y = 15
{ 10x + y - 10y - x = 9

{ x + y = 15
{ 9x - 9y = 9 / :9

{ x + y = 15
{ x - y = 1
-------------- po dodaniu:
2x = 16 / :2
x = 8

x + y = 15
y = 15 - x
y = 15 - 8
y = 7

szukana liczba to 87

spr.:

8 + 7 = 15
87 - 78 = 9

POZDRAWIAM :)
1 5 1