Zdolność skupiająca pewnej soczewki wynosi 20 D. Powiększenie obrazu przedmiotu znajdującego się w odległości 30 cm od tej soczewki wynosi 0,2.
a) Oblicz, w jakiej odległości od soczewki powstał obraz przedmiotu.
b) Jakie są cechy tego obrazu? (przynajmniej 3)
c) Oblicz ogniskową użytej soczewki.

1

Odpowiedzi

2010-03-08T15:16:06+01:00
Witaj
dane: Z=20D, x=30cm=0,3m, p=0,2=1/5,
szukane: y, f, cechy obrazu
c/
Z = 1/f
1/f = 20/m
f = 1m/20 = 0,05m = 5cm
Ogniskowa soczewki wynosi 5 cm.

b/
Ponieważ przedmiot znajduje się w odległości x=30 cm od soczewki, która
jest większa od podwójnej ogniskowej czyli od 2f=10 cm - obraz jest rzeczy-
wisty, odwrócony i pomniejszony.

a/
1/f = Z = 1/x + 1/y......p = y/x = 0,2 = 1/5.......x = 5y
Z = 1/5y + 1/y = 6/5y
20/m = 6/5y
y = 6m/100 = 0,06m = 6cm
Obraz powstaje w odległości y = 6cm od soczewki.

..............................pozdrawiam

1 5 1