Rodzeństwo: Kamil, Michał i Paulina przez trzy kolejne dni losują spośród siebie
osobę do zmywania naczyń (każda osoba może zostać wylosowana kilkakrotnie). Oblicz
prawdopodobieństwo tego, że codziennie naczynia będzie zmywał chłopiec.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T14:29:29+01:00
Moc omegi= 3*3*3=27
moc A=2*2*2=8

P(A)=8/27
2 3 2