Zadanie 1
W której ćwiartce układu współrzędnych znajdują się poniższe punkty A(2;-3);
B(-4;-3); C(-7;9) D(9;6)
Zadanie 2
Podaj przykłady punktów leżących w poszczególnych ćwiartkach układu współrzędnych.
Zadanie 3
Jaką otrzymasz figurę, jeżeli w układzie współrzędnych zaznaczysz następujące punkty: A(2;3); C(-2;-3); B(-2;3) D(2;-3)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T14:31:09+01:00
1,
A(2;-3); - IV ćwiartka
B(-4;-3) - III ćwiartka
C(-7;9) -II ćwiartka
D(9;6) - I ćwiartka

2,
I ćwiartka : A(2,3) B(5,1)
II ćwiartka : A(-1,2) B(-3,4)
III ćwiartka :A(-2,-3) B(-4,-1)
IV ćwiartka :A(1,-1) B(2,-3)

3.
PROSTOKĄT
1 1 1
2010-03-08T14:32:34+01:00
1)A: Prawy Dolny
B:Lewy Dolny
C: Lewy Gorny
D: Prawy Gorny
2)-2,-3
8,16
-3,1
4,-7
0,0
3) Prostokąt