Odpowiedzi

2010-03-08T15:43:55+01:00
Http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20050928STO00808+0+DOC+XML+V0//PL

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-41705-315-11-46-901-20081107STO41554-2008-10-11-2008/default_pl.htm

;]
1 5 1