Odpowiedzi

2010-03-08T14:34:25+01:00
Święty Paweł to jeden z uczniów Jezusa, rzymianin. Początkowo był zawziętym prześladowcą chrześcijan, nawrócił się na drodze do Damaszku, gdzie ukazał mu się Chrystus. Nazywany jest apostołem narodów, ponieważ odbył wiele podróży misyjnych po cesarstwie rzymskim. Zginął śmiercią męczeńską niedaleko Rzymu.

Tak w skrócie.
=]]
momisia
14 4 14
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T14:43:46+01:00
Święty Paweł. Życie i pisma
Eugeniusz Dąbrowski
Poznań, 1950

Książka niniejsza jest życiorysem św. Pawła jako Człowieka, Apostoła i Pisarza. Jej stosunek do wydanej przeze mnie monografii, w której – w oparciu o bogaty materiał historyczny, a z uwzględnieniem danych archeologicznych i religioznawczych – zobrazowałem działalność Apostoła Narodów, polega głównie na eliminowaniu tzw. „aparatu naukowego”, dla większości czytelników mającego jedynie drugorzędne znaczenie. Nie znaczy to, by pominięto w niej cokolwiek, co z życiem Apostoła Narodów wiąże się nierozdzielnie, lub też, aby zlekceważono zasady krytycznego podejmowania pewnych tematów w pismach jego zawartych. Tępota niektórych autorów zajmujących się życiem św. Pawła jest istotnie zastraszająca. Własne swoje poglądy wtłaczają w ramy pism Pawłowych i odważają się nazywać to jego mistyką. Święty Paweł był mistykiem w znaczeniu żywej łączności z Chrystusem, czego liczne dowody rozsiane są w jego życiu i pismach. Ale tylko bardzo niefortunny uczony mistykę jego oceniać będzie na podstawie obiegowych podręczników „życia duchownego”. Książka niniejsza, w swej formie co prawda uproszczonej, ale bez zwykłej w takich wypadkach „płycizny”, może oddać pewne usługi zwracając uwagę na jedną z najwspanialszych postaci chrześcijaństwa, pioniera wzniosłych idei i olbrzyma czynu. (Przedmowa Autora
5 3 5