Odpowiedzi

2016-07-26T21:46:03+02:00
Około 10 milionów żołnierzy poległo na frontach w latach 1914- 1918. Wzrosła także śmiertelność wśród ludności cywilnej. W latach 1918- 1919 epidemia grypy pochłonęła w Europie kilkanaście milionów ofiar. Jeżeli doliczyć ludzi, którzy stracili życie podczas wojny  domowej w Rosji, walk polsko- rosyjskich, grecko- tureckich i innych konfliktów będących bezpośrednim następstwem  wojny światowej, w sumie liczba ofiar zmagań zbrojnych , terroru bolszewickiego, głodu, epidemii i czystek etnicznych w latach 1914- 1922 wyniesie prawie 40 milionów.
Znaczne obszary północno- wschodniej Francji, Belgii, Polski zostały zniszczone.
Niemcy zostały nieco okrojone terytorialnie i rozbrojone. Przy okazji zmieniły ustrój z autorytarnego cesarstwa na demokratyczną republikę.
Wzrosła polityczna rola Stanów Zjednoczonych; zmalała Europy.
 W Rosji wybuchła komunistyczna rewolucja.
Austro- Węgry rozpadły się, zaś imperium rosyjskie straciło swe zachodnie prowincje.  W Europie Środkowej powstało wiele nowych państw (Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechosłowacja, Austria, Węgry, Jugosławia).
Pomimo zwycięstwa wielka Brytania i Francja osłabły. Z trudem utrzymywały swe imperia kolonialne (choć imperia te powiększyły się dzięki przejęciu przez Anglików i Francuzów posiadłości Niemiec i Turcji.
Powojenny kryzys oznaczał kolosalne bezrobocie, szczególnie wśród młodych ludzi; w większości państw pieniądz szybko tracił na wartości (inflacja).
Zaznaczył się postęp techniczny (motoryzacja,  lotnictwo).
Kryzys ideowy: tradycja chrześcijańska i oświeceniowa nie uchroniła Europy od wielkiej rzezi. Brak zaufania do demokracji, brutalizacja obyczajów, skrajny pacyfizm występujący równocześnie z militaryzmem i dążeniem do rewanżu
1 5 1