Zapisz zdanie za pomocą nierówności:
a)Gdyby Marek miał dwa razy dalej do szkoły, droga tam i z powrotem przekraczałaby 3 km

b)Pan Felicjan ma dwa psy i kilka kotów. Gdyby kotów było dwa razy więcej niż obecnie, wszystkich zwierząt byłoby ponad 10

c)Jeśli wydam połowę pieniędzy i jeszcze 3 zł, to zostanie mi nie więcej niż 8 zł

d)Gdyby sułtan miał dwanaście razy więcej żon i jeszcze trzy i tak nie miał by tylu żon co król Salomon. (Król Salomon miał 700 żon)

e)Ania została wezwana do tablicy 10 minut po początku lekcji. GDYBY ODPOWIADAŁA DWA RAZY DŁUŻEJ, NIE STARCZYŁOBY NA TO LEKCJI

f)Gdyby trzy lata temu Zosia była dwa razy starsza niż była wówczas, to miałaby więcej lat niż ma teraz

Zad 2
Podaj przykład nierówności:
a) którą spełnia każda liczba
b) której nie spełnia żadna liczba

3

Odpowiedzi

2010-03-08T15:49:49+01:00
Zapisz zdanie za pomocą nierówności:
a)Gdyby Marek miał dwa razy dalej do szkoły, droga tam i z powrotem przekraczałaby 3 km

4x>3

b)Pan Felicjan ma dwa psy i kilka kotów. Gdyby kotów było dwa razy więcej niż obecnie, wszystkich zwierząt byłoby ponad 10

2x+2>10

c)Jeśli wydam połowę pieniędzy i jeszcze 3 zł, to zostanie mi nie więcej niż 8 zł

1/2x-3<8

d)Gdyby sułtan miał dwanaście razy więcej żon i jeszcze trzy i tak nie miał by tylu żon co król Salomon. (Król Salomon miał 700 żon)

12x+3<700

e)Ania została wezwana do tablicy 10 minut po początku lekcji. GDYBY ODPOWIADAŁA DWA RAZY DŁUŻEJ, NIE STARCZYŁOBY NA TO LEKCJI

2x>35

f)Gdyby trzy lata temu Zosia była dwa razy starsza niż była wówczas, to miałaby więcej lat niż ma teraz

2x-6>x

Zad 2
Podaj przykład nierówności:
a) którą spełnia każda liczba
0=0
b) której nie spełnia żadna liczba (>_-oznacza większe/mniejsze lub równe)
2x+1/4-x >_ 1-x/2
3 3 3
2010-03-08T16:12:32+01:00
A) 4x>3
b) 2x+2>10
c) 1/2x-3<8
d) 12x+3<700
e) 2x>35
f) 2x-6>x

Zad 2
a) 0=0
b) 4(x+3) < 4x+9
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T17:58:24+01:00
A)
Gdyby Marek miał dwa razy dalej do szkoły, droga tam i z powrotem przekraczałaby 3 km

4x > 3

b)
Pan Felicjan ma dwa psy i kilka kotów. Gdyby kotów było dwa razy więcej niż obecnie, wszystkich zwierząt byłoby ponad 10

x- liczba kotów
2x+2 > 10

c)
Jeśli wydam połowę pieniędzy i jeszcze 3 zł, to zostanie mi nie więcej niż 8 zł

0.5x-3≤8

d)
Gdyby sułtan miał dwanaście razy więcej żon i jeszcze trzy i tak nie miał by tylu żon co król Salomon. (Król Salomon miał 700 żon)

12x+3<700

e)A
nia została wezwana do tablicy 10 minut po początku lekcji. GDYBY ODPOWIADAŁA DWA RAZY DŁUŻEJ, NIE STARCZYŁOBY NA TO LEKCJI

2x>35

f)
Gdyby trzy lata temu Zosia była dwa razy starsza niż była wówczas, to miałaby więcej lat niż ma teraz

2x-6>x

Zad 2
a)
Przykład nierówności którą spełnia każda liczba
x=x
b)
Przykład nierówności której nie spełnia żadna liczba
2.5x>_4+3x
8 4 8