Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T14:54:27+01:00
[ naj to nie 3 pkt . ]

egh , egh ..

Moje obowiązki w kościele to dbanie o czystość w kościele : wymienianie i podlewanie kwiatów , pranie obrusów , szat liturgicznych , mycie podług i sprzątanie . Należy także akceptować wiarę i starać się budować dobrą atmosferę . Jestem odpowiedzialny także o innych członków kościoła .Każdy chrześcijanin musi postępować ( a przynajmniej starać się postępować ) zgodnie z Pismem Świętym i 1o przykazaniami Bożymi . Nie opuszczać Mszy Świętej w niedziele jak i uczestniczyć w innych Świętach i Uroczystościach organizowanych w kościele .

... mam nadzieję ,że tyle wystarczy ;))