Odpowiedzi

2010-03-08T14:50:48+01:00
Fryderyk Chopin was born in Ferric Woli.Fryderyk Chopin was the biggest Polish composer. Long he had tuberculosis and he died in Paris of this serious illness. According to wishing Chopin, his heart was transported from Paris to the church dedicated the Saint Cross in Warsaw.Fryderyk Chopin urodził się w Żelazowej Woli.Fryderyk Chopin był największym polskim kompozytorem.
Długo chorował na gruźlicę i zmarł w Paryżu na tę ciężką chorobę.
Według życzenia Chopina, jego serce zostało przewiezione z Paryża do kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża w Warszawie.
5 4 5