Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T16:19:12+01:00
Za:
-szlachetna walka o odzyskanie niepodległości
- własne wojsko oraz silna kadra oficerska
- chęc zrzucenia carskiego jarzma-wypędzenie księcia Konstantego
- poparcie szlachty
- utworzenie niepodległego państwa polskiego
- walki wewn. Rosji, walka cara z Rosją-odwrócenie uwagi

Przeciw:
-brak propozycji jakichkolwiek reform
- zła pora wybuchu powstania, car miał przecieki o szykowanej demonstracji;
- dobra sytuacja społeczna, gospodarcza, czy szeroka autonomia- niepotrzebne walki z carem, skoro sytuacja polaków była dobra
- wiara w romantyczne idee walki narodowowyzwoleńczej
- sprzeciwy dużej części społeczeństwa
- brak planu walki inicjatorów powstania
- brak pewnośći co do pomocy państw europejskich-obojętność sojuszników (domniemanych)
20 4 20
to wszystko jest w podręczniku? z tego tematu? :)
dzienki