Uzupełnij tekst, używając odpowiednich form czasowników w nawiasach.
I don"t go to school!
Hi! I"m Yasmain. I"m fourteen and I"m from England. I (not\go) 1...don"t go....
to school because I"m an actress. I"m an actress. I (work) 2. . . . . . . . . . . . .
every morning. I (go) 3. . . .. . . .. . . home at two o"clock. Then I (study) 4. . . .. . . . . . . .. for theree ours. I (live) 5. . . .. . . . . .. . with ma family - my teachers (come) 6. . .. . . .. . to our house. My friend Kelly (study) 7. . . .. . . .. . .. . with me. Then we (have) 8. . .. . . .. .. . .. dinner and (watch) 9. . . .. . . .. . . .. TV. Kelly (go) 10. . . . .. . .. . .. . ..home at about half past eight. PROSZE SZYBKO ALE TAGŻE DOBRZE pozdrawiam. wystawie jak bendzie dobrze najlepsze powodzenia!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-08T14:57:22+01:00
I don"t go to school!
Hi! I"m Yasmain. I"m fourteen and I"m from England. I (not\go) don"t go to school because I"m an actress.
I"m an actress. I (work) work every morning.
I (go) 3. .go . .. . . .. . home at two o"clock.
Then I (study) 4. . study. .. . . . . . . .. for theree ours.
I (live) 5. . live. .. . . . . .. . with ma family - my teachers (come) 6. . .. . come. .. . to our house.
My friend Kelly (study) 7. . . .studies. . . .. . .. . with me.
Then we (have) 8. . .have. . . .. .. . .. dinner and (watch) 9. . . .. . . .. watch. . .. TV.
Kelly (go) 10. . . . ..goes . .. . .. . ..home at about half past eight.
2010-03-08T14:58:17+01:00
W pierwszym zdaniu będzie "go"
W drugim "working"
W trzecim "going"
w czwartym "studing"
w piątym" living"
w szóstym "coming"
w siódmym "student"
w ósmym "have"
w dziewiątym "Wathing TV"
w dziesiątym "come back home"