Wodę wypartą przez kamień wlano do prostopadłościannego naczynia o wymiarach 7 cm, 5 cm i 15 cm. Woda wypełniła 1/5 ( to jest ułamek) pojemności tego naczynia. Jaka objętość ma kamień ?

2) Ziarenko maku ma objętość około 1mm sześcienny. Mama jadzi upiekła makowy placek który ma kształt prostokata o wymiarach 25 cm i 30 cm. Warstwa maku ma grubość 4 cm. Ile ziarenek maku jest w tym placku

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • zbin
  • Rozwiązujący
2010-03-08T15:23:20+01:00
V-objętość prostopadłościanu
V=7cm×5cm×15cm
V=525cm³
1/5×525=105cm³
Objętość kamienia to 105cm³

V=25cm×30cm×4cm
V=3000cm³
3000cm³×10mm=30000
W tym placku jest 30000 ziarenek maku.