Odpowiedzi

2010-03-08T23:59:51+01:00
1. Polscy biskupi jednogłośnie opowiedzieli się za kontynuowaniem dialogu z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym – poinformował KAI abp Józef Michalik. Podczas rozpoczętych dziś obrad biskupów w Warszawie, przewodniczący Episkopatu zarządził głosowanie w tej sprawie i, jak podkreślił w rozmowie z KAI, wszyscy obecni na sali głosowali na „tak”.

2. Dla osób nierozstających się z komórką przygotowano drogę krzyżową, którą poprowadzi dla nich iPhone.
Amerykańskie wydawnictwo katolickie wydało rozważania wielkopostne opatrzone ilustracjami do 14 stacji drogi krzyżowej. Przeznaczona jest ono dla najbardziej zabieganych katolików, którzy nie mają czasu na nabożeństwa organizowane w parafiach. Autorem modlitw i krótkich medytacji biblijnych jest Jan Paweł II.

3. W Penitencjarii Apostolskiej rozpoczyna się dziś doroczny kurs dla spowiedników. Głównym tematem zajęć będą przypadki skrajne i wymagające od kapłana szczególnej delikatności, jak choćby wtedy, gdy nie może on udzielić rozgrzeszenia.Watykański kurs dla spowiedników zakończy się w piątek. W jego programie przewidziano też audiencję u Ojca Świętego.