Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T15:20:23+01:00
ZSRR na początku II wojny światowej było państwem, które współpracowało z III Rzeszą. Razem zawarli pakt Ribbentrop - Mołotow, mający na celu podbicie Polski i podział jej na dwie części - pod zwierzchnictwem ZSRR i Niemiec. Od lat te dwa państwa próbowały zwalczac Polskę - przez zabory. Rosja dodatkowo była wstrząśnięta porażką z 1920 roku, po przegranej wojnie polsko-bolszewickiej. Dwa państwa współpracowały ze sobą do 22 czerwca 1941 roku, kiedy to Niemcy zaatakowali ZSRR. Wtedy Związek Radziecki zaczął szukac sprzymierzeńców wśród niedawnych wrogów czyli Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, oraz na terenie swojego państwa zaczął tworzyc podległe pod Moskwę wojsko polskie. USA wsperał wojnę obronną ZSRR, wysyłał czołgi, okręty, amunicję i wszystko co niezbędne do prowadzenia wojny. Kiedy było wiadomo, że to ZSRR, USA i Wielka Brytania wygrają wojnę, wtedy Stalin zapoczątkował rywalizację o wpływy w powojennej Europie. Jednak do końca wojny kraje prowadziły współpracę, świadczyc o tym może to, że ZSRR rozpoczął wojnę z Japonią u kresu wojny w Europie. Po zakończeniu konfliktu zbrojenego rozpoczął się wyścig zbrojeń między niedawnymi sojusznikami. Wyścig ten nazwano później zimną wojną.

Trochę się rozpisałem, mam nadzieję, że to wystarczy. :)