Z 10
Liczba x zwiększona o 8 jest równa potrojonej liczbie (-5). Znajdź tę liczbę
z 11
Obwód prostokąta wynosi 68cm.Długość jest o 2 cm większa od potrojonej szerokości.Oblicz długość i szerokość tego prostokąta.
z 12
Bok x trójkąta jest o 3 cm dłuższy od boku y.Bok z jest o 2 cm krótszy od podwojonego boku y. Obwód trójkąta jest równy 17 cm.Oblicz długości boków tego trójkąta.
z 13
Na zalesienie wyznaczono działkę prostokąta,której długość była o 300 m większa niż podwojona szerokość.Obwód tej działki wynosił 5 km 400m.Oblicz długość i szerokość działki.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T15:12:41+01:00
10)
x+8=3*(-5)
x+8=-15
x=-15-8
x=-23

11)
Obw=68cm
a=x
b=3x+2
Obw=2a+2b
68cm=2*(3x+2)+2*x
68cm=8x+4
8x=68cm-4cm
8x=64cm /:8
x=8cm
szerokość - a=8cm
długość - b=26cm

12)
x=y+3
z=2y-2
Obw=17cm
Obw=x+y+z
17cm=y+3+y+2y-2
17cm=4y+1
4y=16cm /:4
y=4cm
x=7cm
z=6cm

13)
a=2x
b=2x+300m
Obw=5km400m=5400m
Obw=2a+2b
5400m=2*2x+2*(2x+300m)
5400m=8x+600m
8x=5400m-600m
8x=4800m/:8
x=600m
szerokość - a=1200m
długość - b=1500m


Koniec..
=]]
momisia
2010-03-08T15:13:24+01:00
10
x+8= (-5)*3
x+8= - 15
x= -23

11
x- długość
y- szerokość
x=3y+2
(3y+2+y)2= 8y+4
8y+4=68
8y=64
y=8
x= 26
12
x-3=y
z+2=2y
x+z+y=17
z+2=2x-6 z= 2x -8
x-3+x+2x-8=17
4x-11=17
4x=28
x=7
7-4=4
y=4
z=17-7-4
z=6
13
x- długość
y- szerokość
x-300=2y
2x+x-300= 5400
3x-300=5400
3x=5700
x=1900
2y= 1900-300
y=800
2010-03-08T15:23:05+01:00
10
x+8=3*(-5)
x+8=-15
x=-15-8
x=-23

11
Obwód =68cm
a=x
b=3x+2
Obwód =2a+2b
68cm=2*(3x+2)+2*x
68cm=8x+4
8x=68cm-4cm
8x=64cm /:8
x=8cm
szerokość - a=8cm
długość - b=26cm

12
x=y+3
z=2y-2
Obwód=17cm
Obwód=x+y+z
17cm=y+3+y+2y-2
17cm=4y+1
4y=16cm /:4
y=4cm
z=6cm
x=7cm


13
a=2x
b=2x+300m
Obwód =5km 400m= 5400m
Obwód =2a+2b
5400m=2*2x+2*(300m +2x)
5400m=8x+600m
8x=5400m-600m
8x=4800m/:8
x=600m
szerokość - a=1200m
długość - b=1500m