5.Glony są samożywne.Napisz,który z elementów budowy ich komórek o tym decyduje

6.Hubiak pospolity pod względem odżywiania jest:
A.samożywny
B.pasożytem
C.drapieżnikiem
D.saprofagiem

7.Zaznacz zestaw nazw organizmów,które nie są przykładem symbiozy:
A.Glon i grzyb w poroście
B.Borowik i sosna
c.Koźlarz i brzoza
D.Hubiak i brzoza
Wyjaśnij, dlaczego glony nazywamy ogranizmami pionierskimi

8.Obok zdań dotyczących negatywnego znaczenia bakterii wpisz literę N a obok pozytywnego P:
-Rozkładają szczątki roślinne i zwierzęce
-Tworzą próchnicę w glebie
-Wywołują epidemię wśród zwierząt
-Ułatwiają trawienie pokarmu (celulozy) u zwierząt roślinożernych
-Wywołują choroby zakaźne
-Zakwaszają mleko,jogurty,ogórki oraz kapustę
-Wytwarzają różne witaminy
-Powodują psucie się żywnośc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T15:26:24+01:00
5. chloroplasty, bo dzięki nim zachodzi fotosynteza.

6. B

7. D. Ponieważ zasiedlają tereny, na których nie było wcześniej roślinności, niekorzystne do życia innych organizmów, takie jak zbocza gór, skały. dzięki nim inne rośliny zaczynają tam rosnąć.

8.-Rozkładają szczątki roślinne i zwierzęce P
-Tworzą próchnicę w glebie P
-Wywołują epidemię wśród zwierząt N
-Ułatwiają trawienie pokarmu (celulozy) u zwierząt roślinożernych P
-Wywołują choroby zakaźne N
-Zakwaszają mleko,jogurty,ogórki oraz kapustę P
-Wytwarzają różne witaminy P
-Powodują psucie się żywności N
21 3 21