Zadanie 1
Za pomocą kilku przemian organicznych z węgliku glinu i dowolnych substancji nieorganicznych otrzymano mrówczan metylu.
Zapisz przy pomocy wzorów półstrukturalnych ciąg przeprowadzonych reakcji.
Zastosuj odpowiednie warunki reakcji.

Zadanie 2
Zaprojektuj doświadczenie, w którym odróżnisz wodny roztwór etanolu od wodnego roztworu glikolu. W tym celu:
1) wybierz odpowiedni odczynnik spośród podanych poniżej:
Ag2O w NH3, Cu(OH)2, KMnO4, FeCl3(aq),
………………………………………………………………..
2) podaj obserwacje
………………………………………………………………………….

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T10:40:51+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zadanie 1
Al4C3 + 12HCl---->3CH4 + 4AlCl3
CH4 + Cl2----->CH3Cl + HCl (nad strzałką "UV")
CH3Cl + KOH----->CH3OH + KCl (nad strzałką "H2O")
CH3OH + CuO---->HCHO + Cu + H2O
HCHO + 2Cu(OH)2---->HCOOH + Cu2O + 2H2O
HCOOH + CH3OH----->HCOOCH3 + H2O (nad strzałką "stęż. H2SO4")

Zadanie 2
1) wybierz odpowiedni odczynnik spośród podanych poniżej:
Cu(OH)2
2) podaj obserwacje
Do probówek w których znajduje się niebieski, galaretowaty osad Cu(OH)2 dolewam wodnych roztworów:
do probówki nr1 etanolu
do probówki nr2 glikolu
W probówce nr1 - brak objawów reakcji
W probówce nr2 - niebieski galaretowaty osad rozpuścił się, przyjmując szafirowe zabarwienie