1.Oblicz jaką pracę należy wykonać aby przenieść ciało o masie 50 kg w polu grawitacyjnym w pobliżu ziemi na odległość 100 m licząc wzdłuż linii wychodzącej w skład ziemi.

2. Oblicz energię fotonu światła o długości fali 400 nanometrów.

3. Oblicz energię fotonu emitowanego przez atom wodoru jeśli elektron przeskakuję z orbity 4 na orbitę 2.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-08T16:07:01+01:00


zad 2.
dane;
E=h*f
λ=c/f
f=c/λ
c-prędkość światła w próżni
c=3*10⁸ m/s
h=6.6*10⁻³⁴J*s
E=h*c/λ

λ=400 nm=400*10⁻⁹ m
E=(6.6*10⁻³⁴J*s * 3*10⁸ m/s) / 400*10⁻⁹ m
E=1,98*10⁻²⁵ J*m/ 400*10⁻⁹ m
E=4,95*10⁻³⁷J


soryy ze tylko jedno, jak coś daj spam.
1 5 1