Odpowiedzi

2011-06-26T01:36:39+02:00

Ze względu na zasadę działania :

termometr cieczowy dzieli się na :

- alkoholowy

- rtęciowy

termometr bimetalowy

termometr gazowy

termometr radiacyjny

termometr parowy

termometr elektryczny dzieli się na :

- termoelektryczny (termopary)

- rezystancyjny (metalowy i półprzewodnikowy)

- oporowy

termometr magnetyczny (paramagnetyczny)

Ze względu na przeznaczenie :

termometr lekarski - w medycynie, do użytku własnego (mierzy temp.ludzkiego ciała),
termometr zaokienny - wskazuje temp.powietrza na dworzu,

termometr meteorologiczny - do pomiaru aktualnej temp.powietrza (stosowany w meteorologii),
termometr pokojowy - do pomiaru temp.w pomieszczeniu,

termometr laboratoryjny - do pomiaru temp.rozmaitych substancji.

8 4 8