1.Ułóż pytania na temat pradziadków Molly, używając czasowników z ramki. Odpowiedz na pytania.

Play, listen to, watch, have, play, use

1. ___________ Molly's great grandpa _________ a computer? __________________________
2. __________ Molly's great grandma _________ the piano?________________
3. __________ the family _____________ television? _______________________
4. ___________ the family _____________ the radio? ____________________
5. _____________ the children ______________a playstasion?_______________

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T20:14:23+01:00
Do Molly's great grandpa use a computer?
No, they don't

Do Molly's great grandma play the piano?
Yes, they do

Do the family watch television?
Yes, they do

Do the family listen to the radio?
No, they don't

Do the children play a playstasion?
No, they don't

proszę o naj ;)

3 5 3