Zadanie 1
Powierzchnie gospodarstwa rolnego wynosi 650ha.55% całego gospodarstwa stanowi ziemia orna , 15% łąki, a na pozostałej części rośnie las.Ile hektarów lasu ma to gospodarstwo?

zadanie 2
W szkole liczącej450 uczniów chłopcy stanowią 52% liczby wszystkich uczniów.Ile dziewczynek i ilu chłopców uczęszcza do tej szkoły?

zadanie 3
cenę towaru wynoszącą 560 złotych obniżono dwukrotnie-najpierw o 15%, a potem jeszcze o 10%.Ile wynosi cena tego towaru po obniżkach?2

Odpowiedzi

2010-03-08T15:25:12+01:00
1.powierzchnia lasów w % -100%-55%-15% = 30%
powierzchnia lasów w ha - 650ha * 30% = 195ha

2.450- liczba uczniow w calej szkole
450 * 52% = 234 -liczba chlopców w szkole
450-234=216 - liczba dziewczynek w szkole

3.560-560*15%=560-84=476
476-476*10%=476-47,6=428.4

2010-03-08T15:34:10+01:00
1. 100% - 650 ha
30%-x
x+30%*650/100%= 195 ha

odp. las zajmuje pow. 195 ha.

2. 100% - 450
52% - x
x=52%*450/100%=234-chłopcy

100% - 450
48% - x
x= 48%*450/100%=216- dziewczyny

odp. w tej szkole uczy sie 234 chlopcow i 216 dziewczyn

3. 100% - 560
85% - x
x=85%*560/100%=476

100%- 476
90% - x
x= 90%*476/100%= 428,40

odp. towar będzie kosztował 428,40 zł
1 5 1