Firma Druk przyjeła do teatru zlecenie na przygotowanie i wydrukowanie 2000 programów teatralnych.Za to zlecenie zapłacono firmie 4400zł.Programy te sprzedawano Z ZYSKIEM , przed kolejnym spektaklem,w cenie 3,50 zł za sztukę ( TREŚ GŁOWNA DO NAJBLIŻSZYCH TRZECH ZADAŃ!!)

zad3
Aby obliczyć,ile złotych wyniósłzysk uzyskany ze sprzedaży JEDNEGO programu ,należy obliczyć wartość wyrażenia.
A. 3,50-4400:2000 B.3,50 + 4400:2000 C. 2000 x 3,50-4400 d. 4400:3,50 X 2000

zad4
Sprzedano wszystkie programy.Ile złotych wyniósł zysk z ich sprzedaży?
A.2000 B.2600 C.4400 D.7000

zad5
Prostopładnościenny rekwizyt teatralny ma wymiary [ 20dm,4dm].Ściany tego prostopadłościanu,które NIE SĄ KWADRATAMI oklejono ozdobnym papierem.Ile dm(kwadratowych) papieru zużyto?
A.32 B.80 C.320 D.352


zad6. Za DWA BILETY do teatru:normalny i ulgowy zapłacono 48zł.Ile kosztował bilet ulgowy ,jeżeli był tańszy od normalnego o 18zł?

zad7.Sztuka teatralna ma trzy akty.Pierwszy akt trwa 50minut , a drugi i trzeci są o 10 minut krótsze.Pomiędzy aktami są piętnastominutowe przerwy.Ile czasu upłyneło od rozpoczęcia do zakończenia spektaklu?WYRAŹ CZAS W GODZINACH LUB W GODZINACH I MINUTACH.O której godzinie powinien zakończyć się spektakl ,jeżeli rozpocznie się o 18:30?


PISZCIE Z OBLICZENIAMI!! I DAJE NAJ + 5 PUNKTOW JAKO OCENA POSTACI !!!

1

Odpowiedzi

2010-03-08T20:04:05+01:00
Zadanie 3
Od ceny pojedynczego egzemplarza musimy odjąć część kosztów poniesionych przez teatr przypadających na jeden egzemplarz:

A. 3,50 - (4400 : 2000)

zadanie 4
Mnożymy liczbę sprzedanych programów przez cenę jednego egzemplarza, na końcu musimy odjąć to co teatr najpierw wydał druk:

2000 * 3,50 - 4400 = 7000 - 4400 = 2600
B

zadanie 5
Niestety brakuje danych. Prostopadłościan ma 3 wymiary. Zakładając, że trzecia krawędź jest równa 4 dm lub 20 dm (to sugeruje fragment o kwadratach) mamy 4 ściany 4 dm na 20 dm (pozostałe dwie są kwadratowe):

4 * 4 dm * 20 dm = 16 dm * 20 dm = 320 dm²
C

zadanie 6
n + u = 48 zł
u + 18 zł = n

podstawiamy n z drugiego równania do pierwszego:
u + 18 zł + u = 48 zł
2u = 48 zł - 18 zł = 30 zł
u = 15 zł

Odp.: Bilet ulgowy kosztował 15 zł.

zadanie 7
1. akt: 50 min
2,, 3. akt: 50 min - 10 min = 40 min
przerwa: 15 min

50 min + 15 min + 40 min + 15 min + 40 min = 50 min + 80 min + 30 min = 80 min + 80 min = 160 min = 2h 40 min

18:30 + 2h 40 min = 21:10
jak masz pytania to pisz na pw
1 5 1