Zad.1
Jaką część ceny biletu normalnego stanowi sena biletu ulgowego? [Bilet normlany-24zł , ulgowy-18zł,program teatralny -3,5zł ]
a. (cztery trzecie) b.(trzy czwarte) c. (dwie trzecie) d.(jedna druga)

zad.2
Rodzice z dwójką dzieci w wieku szkolnym wybrali się do teatru.Przed seansem kupili bilety i program teatralny.Ile złotych reszty otrzymali z banknotu stuzłotowego?
[Bilet normlany-24zł , ulgowy-18zł,program teatralny -3,5zł ]
A.87,50 B.54,50 C.45,50 D.12,50

2

Odpowiedzi

2010-03-08T15:25:07+01:00
ZAD1.
24-1
18-X
X=18/24
X=¾
odp:B

ZAD2
24zł•2=48zł
18zł•2=36zł
3,5zł+36zł+48zł=87,5zł
100zł-87,5zł=12,50 zł
odp:D
4 4 4
2010-03-08T15:26:22+01:00
Zad1.
Jaką część ceny biletu normalnego stanowi sena biletu ulgowego?
Bilet normalny-24zł
Bilet ulgowy-18zł
18:24=0,75=¾
odpowiedź b) ¾-trzy czwarte

zad2.
Bilet normalny-24zł , ulgowy-18zł,program teatralny -3,5zł
2 rodziców-2*24zł=48zł
2 dzieci-2*18zł=36zł
program teatralny -3,5zł
48zł+36zł+3,5zł=87,5zł-koszt wszystkich biletów
100zł-87,5zł=12,5zł
odp.z banknotu 100zł otrzymali 12,5zł reszty czyli odpowiedź D.
8 4 8