Zadanie 1
w ciągu miesiąca cena benzyny z początkowych4 zł wzrosła dwukrotnie-najpierw o 10%,anastepnie o 5%.Oblicz cenę końcową.
zadanie 2
w pewnym gimnazjum jest 320 uczniów.55% wszystkich uczniów stanowią chłopcy ,a spośród nich 25% trenuje piłkę nożną.Ilu chłopców z tego gim \nazjum trenuje piłkę nożną?


proszę mam to na jutro pliss!!!!!!!!!!!!!(;

2

Odpowiedzi

2010-03-08T15:27:19+01:00
Zadanie 2.
320-uczniowie
55%-0.55-chłopcy
320*0,55=176
176*0,25(czyli procentchłopców trenujących piłkę)=44
odp. Piłkę nożną trenuje 44 chłopców.
Zadanie 1
4 zł-cena przed podwyżką
(4*0,10)+4-cena po 1 podwyszce
0.40+4=4.40- po 1 podwyszce
(4.40*0,05)+4,4=4,62
Odp. Cena końcowa 4,62zł
2010-03-08T15:32:40+01:00
Ad1.
4zl*0,1=0,4gr
4zl+0,4=4zl 40 gr. --> cena po pierwszym wzroscie. (10%)

4,4zl*0,05=0,22gr.
4,4zl+0,22gr=4zl 62gr. --> cena po drugim wzroscie. (5%)

Ad2.
320*0,55=176 --> liczba chlopcow.
176*0,25=44 --> liczba chlopcow trenujacych pilke nozna.