Odpowiedzi

2010-03-08T15:44:33+01:00
Prawdziwy przyjaciel, ten najprawdziwszy powinien być przede wszystkim szczery, uczciwy. Powinien nas rozumieć w jakimś stopniu, wspierać w trudnych sytuacjach. Prawdziwy przyjaciel nie może obgadywać nas za plecami, życzyć nam źle. Choć nie musi zgadzać się zawsze z naszym zdaniem ale nie może ciągle narzucać swojego. Ja miałam kiedyś przyjaciółkę nawet trzy... myślałam tak. Okazało się dużo rzeczy. Moje "przyjaciółki" myślały jedynie o swoim dobru. Byłam "najlepsza" kiedy mnie potrzebowały. Ostatnio miałam jedną... a ona ma kilka innych. Ja uchodzę za tą najlepszą przyjaciółkę lecz w czasie 2 tygodni (ferii) zupełnie o mnie zapomniała- spotykała się z tymi (niby) gorszymi.Przyjaciel to prawdziwy skarb, ponieważ bardzo trudno znaleźć taką osobę. Doświadczyłam tego i zdałam sobie sprawę, że najważniejsza jest dla mnie rodzina

Ein wahrer Freund, im wahrsten werden in erster Linie ein aufrichtig und ehrlich. Wenn wir verstehen, in gewissem Umfang Unterstützung in schwierigen Situationen. Ein wahrer Freund kann sich nicht lastern hinter uns, wollen uns krank. Obwohl nicht unbedingt mit unserer Meinung überein, aber es kann immer noch die eigenen aufzuerlegen. Ich hatte einmal eine Freundin oder sogar drei ... Dachte ich mir. Erwies sich als eine Menge Dinge. Mein "Freund" dachte nur an sein gutes. Ich war der "beste", wenn du mich brauchst. Kürzlich hatte ich ein ... und sie hat ein paar andere. Scheine ich zu den besten Freund, aber bei 2 Wochen (Urlaub) völlig vergaß mich traf sich mit ihnen (wie) noch schlimmer.

Ein Freund ist ein echter Leckerbissen, denn es ist sehr schwierig, eine solche Person zu finden. Erfahrene, und ich erkannte, dass das Wichtigste für mich ist die Familie
1 2 1
2010-03-08T15:46:08+01:00
Ein wahrer Freund sollte ehrlich sein, da die schlimmste Wahrheit ist besser als eine Lüge. Ich konnte ihn übertragen, das größte Geheimnis zu wissen, dass jemand über sie sagen würde. Ich möchte uns zu haben, einander zu vertrauen. Ich möchte auch uns in schwierigen Momenten unterstützt werden, denn dann ist es besser zu gehen durch das, was schlecht ist. Ich wünschte, es funktioniert in beide Richtungen, weil sie als einzige Person, die nicht mit Freundschaft.

po polsku :
Prawdziwy przyjaciel powinien być szczery, gdyż lepsza jest najgorsza prawda niż kłamstwo. Mogłabym powierzyć mu największą tajemnicę wiedząc, że nikomu o niej nie powie. Chciałabym żebyśmy mieli do siebie zaufanie. Chciałabym również żebyśmy się wspierali w trudnych w chwilach, gdyż wtedy lepiej przechodzimy przez to co złe. Chciałabym żeby działało to w dwie strony, bo jak zaangażowana jest tylko jedna osoba to już nie jest przyjaźń.