Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T15:47:00+01:00
Zjawisko zmiany wymiarów ciał, ich długości, powierzchni i objetości w wyniku zmiany temperatury nazywamy rozszerzalnością cieplną(temperaturową lubb termiczna)
Rozszerzalność temperaturowa cial stałych:
a) doświadczenie z dylatoskopem i pierscieniem Gravesanda
b) praktyczne wykorzystanie zjawiska rozszerzalności temperaturowej ciał stałych:
* przerwy dylatacyjne< na torach kolejowych, mostach, lotniskach>
*druty telefoniczne
*bimetal< żelazko, czajnik, kuchenka elektryczna, czujniki przeciwpożarowe>

2010-03-08T15:53:05+01:00
Rozszerzalność temperaturowa ciała polega na zmianie długości ciała stałych na skutek zmiany temperatury(rozszerzalność liniowa),lub zmiany objętość (rozszerzalność objętościowa).
Wzór na rozszerzalność liniową:
delta l=l0(1+adelta T),gdzie ;delta l-przyrost długości;l0-długość początkowa;a-współczynnik rozszerzalności liniowej;delta T-zmiana temperatury.Zjawisko to idealnie przedstawia dylatoskop(dylatometr),wskazuje on ,że wraz ze wzrostem temperatury ,ciała zwiększają swoją długość i odwrotnie.
Wzrost objętość wykazuje przyrząd ,zwany pierścieniem Gravensanda.
3 3 3