Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T15:40:08+01:00
A więc tak:
-9y+18=9(-1y+2) ponieważ: 9 jestw wyłączone przed nawias.
Polega to na tym że przed nawias możesz wyłączyć taką liczbę, która jest dzielnikiem wszystkich liczb w wyrażeniu algebraicznym, zawsze wyłącza się największy. W tym przypadku możesz wyłączyć 9, z -9y jak wyłączysz 9 to zostaje -1y, ponieważ 9*(-1y)=(-9y). Z drugiej liczby jak wyłączysz 9 to zostaje 2, ponieważ 9*2=18.
Spójrz się z drugiej strony na to. 9(-1y+2) po wymnożeniu daje nam -9y+18, mnożyć chyba już umiesz skoro doszliście do łyłączania...
Inny przykład:
2x-4y największy dzielnik tych dwóch liczb to 2 i właśnie 2 wyłączymy przed nawias i wychodzi tyle:
2(1x-2y).
Następny przykład:
2xy + 2x = 2x(y+1)
2 5 2
2010-03-08T15:40:32+01:00
1. Musisz wyłączyć przed nawias taki czynnik który po wymnożeniu tego czynnika przez ten nawias da postać wyjściową.

-9y +18 = -9(y-2) ----------wymnóż -9 × y+ (-9) × (-2)

np. 33x³+66x²-132x = 33x(x²+2x-4)

Niema rady musisz kombinować niema jednej reguły robisz po prostu tak by w nawiasie była jak najprostsza postać. Później przy da ci się to na przykład rozkładzie na czynniki wielomianów metodą grupowania.

liczę na naj

2 5 2