1. Napisz dwie zasady ortograficzne dotyczące pisowni "rz". Podaj odpowiednie przykłady.
1)..................................................................
2)................................................................
2. Napisz zasady objaśniające pisownię podkreślonych liter.
pszenica-............................................
ujrzeć-...............................................
nie piszę-............................................
orzech-...............................................
Kraków-..............................................
3. Zakreśl spółgłoski po których piszemy "rz".
z, j, c, d, l, m, p, ł, n, k, g, s, t, z, w, f, ch,

ma być dobrze

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T15:39:10+01:00
1.

a) "rz" wymienia się na "r" - Morze - Morski
b) "rz" piszemy na zakończeniach wyrazów :

-arz
-erz
-mistrz
-mierz

piekarz
rycerz
zegarmistrz
Sandomierz

2. Pszenica - jest to wyjątek
ujrzeć - "rz" występuje po spółgłosce "j"
nie piszę - "nie" z czasownikami piszemy oddzielnie
orzech - "ch" na "sz" (chyba) orzech - orzeszek
Kraków - wymiana "ó" na "o". Kraków - Krakowski

3. j, d, p, k, g, t, w, ch
1 1 1
2010-03-08T15:43:31+01:00
1 . ,, rz " piszemy po ,,p'', ,,b'', ,,t'', ,,d'', ,,k'' , ,,g'' , ,,h'', ,,j'', ,,w''
np. Dobrze
2. ,,rz'' piszemy po spółgłoskach
np. grzyb
3.pszenica- Bo to wyjątek
ujrzec - bo to wyjatek
nie piszę -wyjatek
orzech-wyjatek
kraków- bo ó wymienia sie na o
3.
z, j , d,p,k,g,t,z,w,ch