Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T15:57:53+01:00
Antarktyda
Powierzchnia wynosi 14mln km2. Aż 99,5% tego obszaru pokrywa lądolód. Antarktyda jest najzimniejszym kontynentem świata. To tam na stacji polarnej WOSTOK zanotowano najniższą temperature na Ziemi - 89,6 stopni C. Jest to kontynent niemal niezamieszkany. Działają na nim wyłącznie sezonowe lub całoroczne stacje badawcze, których załoga wymienia się co pewien czas.

Warunki naturalne.
Antarktyda leży w obrębie Antarktyki - części świata, która obejmuje zarówno wodę, jak i lądowe obszary wogók bieguna południowego. Oprócz kontynentu Antarktyki zalicza się południowe części trzech oceanów oraz znajdujące się na nich wyspy, między innymi Orkady Południowe i Wyspy Keruegela.
Średnia grubość lądolodu 1880m. Maksymalna zaś dochodzi aż do 4800m. Pod nim znajduje się skaliste podłoże. W wyniku nacisku ogromnych mas lodu zostało ona wygniecione. W związku z tym znaczna część podłoża Antarktydy to głębokie depresje. Od morza Weddella do ziemi Wiktorii nad morzem Rossa ciągną się góry Transantarktyczne. Największym szczytem jest Masyw Vinsona (5140m) położony w górach Elliswortha. Ponad lodową pokrywę Antarktydy wystają pojedyncze wzniesienia lub grzbiety górskie, tzw nunataki. Pozbawione lodu są również niewielkie odcinki wybrzeża oraz oazy, czyli obszary charakteryzujące się łagodniejszym klimatem. Lądolód Antarktydy znajduje się w ciągłym ruchu. Spływa od czaszy lodowej w kierunku wybrzeży. Na płaskich odcinkach wybrzeży tworzą się lodowce szelfowe spływające z lądu do morza. Największy z nich to lodowiec szelfowy Rossa i Ronne'a. Lodowce szelfowe kończą się stromymi barierami lodowymi. Tam właśnie tworzą się góry lodowe-wielkie bryły lodu oderwane od czoła lodowca. Ponad powierzchnią wody wystaje jedynie ok.1/9 ich masy. Największe góry lodowe mają wysokość 150m oraz długość, aż 150 km. We wnętrzu kontynentu temperatura powietrza przez cały rok jest ujemna. Średnia roczna temperatura powietrza spada tam -50 stopni C, a średnia temperatura najcieplejszego miesiąca Stycznia waha się od -20 do -30 stopni C. Klimat wybrzeży zwłaszcza półwyspu antarktycznego jest natomiast łagodniejszy. W niektóre dni polarnego lata temp. powietrza wzrasta tam powyżej 0 stopni C. Antarktydę nazywa się lodową pustynią. Klimat panujący we wnętrzu jest bardzo suchy. Roczna suma opadów atmosferycznych nie przekracza tam 100mm czyli jest niższa niż w niektórych częściach Sahary. Wyższe sumy opadów atmosferycznych występują na wybrzeżach kontynentu, gdzie wynoszą od 300-600mm w ciągu roku. Charakterystyczną cechą klimatu Antarktydy są również bardzo silne wiatry wiejące ze środka kontynentu w kierunku morza. Ze względu na to, że niemal cały kontynent leży poza kołem podbiegunowym południowym występuje tam dnia i nocy polarnej.
4 4 4