Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-23T16:43:45+02:00
Myślę, że będzie pasowało .
Narodziny dziecka zarówno w Grecji, jak i w Rzymie uważano za moment szczególny. W Grecji z tej okazji ozdabiano dom, w którym przyszedł na świat potomek. Jeśli to był chłopiec, na drzwiach zawieszano gałązki oliwne, a jeśli dziewczynka - wełniane wstążki.Następie odbywały się uroczystości przyjęcia dziecka do rodziny. ojciec obnosił je na sicie wokół ogniska domowego. Równocześnie rozsypywano groch, sól oraz ziara pszenicy i jęczmienia dla pozyzkaia życzliwości opiekuńczych duchów. Miały one uchronić noworodka od nieszczęść w życiu.

W Rzymie ojciec podnosił niemowlę z posłania. Gest ten oznaczał przyjęcie dziecka do rodziny. Goście przynosili zabawki oraz amulety, które miały chronić niemowlę przed mocą złych duchów.

Zarówno w Grecji, jak i w Rzymie ojciec mógł odmówić przyjęcia dziecka, jeśli miał zbyt dużo potomstwa, a rodzina była biedna. Porzucano je wówczas, skazując tym samym na śmierć.

Starożytni uważali, że do siedmiu lat dziecko powinno przebywać pod opieką matki lub zaztrudnionej piastunki. Dzieci chętnie bawiły się grzechotkami, lalkami, kręcącymi się bąkami z drewna lub metalu. Lepiły też zabawki z gliny, wosku lub chleba, budowały domki z piasku, zaprzęgały do wózków psy lub kozy. Popularne były różne gry w piłkę.
proszę. ;]