Odpowiedzi

2010-03-08T16:11:16+01:00
Bory sosnowo-dębowe: są to zbiorowiska leśne w typie siedliskowym boru mieszanego z udziałem sosny oraz dębu. Bory dzielą się na niżowe i górskie, ten zalicza się do niżowych. W Polsce wyróżniamy dwa zespoły – kontynentalny bór mieszany, jego zasięg obejmuje głównie rejony centralne i wschodnie i sub-borealny bór mieszany, obejmuje północno-wschodnią część kraju. Gleby zbudowane są przeważnie z piasków i żwirów pochodzenia wodnego, wodno-lodowcowego lub lodowcowego. Drzewostan kontynentalnego boru mieszanego składa się najczęściej z sosny i dębu szypułkowego z domieszką brzozy brodawkowatej, osiki i graba. W warstwie krzewów występują: jarzębina, kruszyna, a w zielnej – siódmaczek leśny, konwalijka dwulistna, pszeniec zwyczajny, kosmatka owłosiona, trzcinnik leśny, kostrzewa owcza, borówka czarna oraz orlica. Warstwę mszystą tworzą: rokietnik pospolity, widłoząb falisty, gajnik lśniący i płonnik strojny. W bogatej warstwie runa największy udział mają: borówka czarna, brusznica, trzcinnik leśny, konwalijka dwulistna, malina kamionka, konwalia majowa, poziomka pospolita.
1 5 1