Odpowiedzi

2010-03-08T15:50:43+01:00
Szybki przyrost ludności na początku XX w. został zahamowany w czasie II wojny świat. (15-krotny spadek przyrostu naturalnego w porównaniu z okresem 1935–40), ponowny, po wojnie, był spowodowany repatriacją 6,5 mln Japończyków z zagranicy oraz spadkiem umieralności i gwałtownym wzrostem urodzeń. Kontrolowanie liczby urodzeń wpłynęło na zmniejszenie przyrostu naturalnego z 21‰ (1949) do 2,3‰ (1999) i 0,2‰ (2006). Japończycy stanowią 99% ogółu ludności Japonii
1 1 1