Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T19:50:37+01:00
Bolesław Krzywousty wprowadził w monarchii Piastów zasadę senioratu, już wprowadzoną wcześniej na Rusi i w Czechach. Ta zasada działała następująco: Najstarszy z rodu - senior (lub princeps) - sprawował władzę zwierzchnią. Do jego kompetencji należało m.in. wypowiadanie wojen, reprezentacja państwa, zawieranie traktatów. W jego władaniu była dzielnica senioralna miała zostać nienaruszona i przechodzić we władanie najstarszego z rodu. Reszta synów władcy miała otrzymać odpowiednie ziemie na terenach Polski.
Jak możesz to daj mi naj :)
;P
5 4 5