Zad 1

Paweł ma 32 zł.Na karmę dla rybek przeznacza jedną ósmą swoich pieniędzy.Ile kosztuje karma?

Zad2
Kasia zebrała 60 kasztanów.trzy czwarte zbioru oddała na karmę dla zwierząt .Resztę zostawiła sobie.Ile kasztanów Kasia zostawiła sobie?

2

Odpowiedzi

2010-03-08T15:49:26+01:00
Zad.1
⅛*32=4.
zad.2
1-¾=¼
¼*60=15
2010-03-08T15:50:25+01:00
Paweł ma 32 zł
karma kosztowała 1/8 z 32 zł
1/8 to 4zł

Odp. Karma kosztuje 4 zł

Kasia ma 60 kasztanów
3/4 oddała
3/4 to 45
60-45=15
Odp. Zostawiła sobie 15 kasztanów