Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T15:59:38+01:00
1 MAC jest to krótsza nazwa komputerów Macintosh. Są to komputery osobiste firmy Apple.

2. DNS - ang. Domain Name System jest to system nazw domenowych. raz usługa zapewniające zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki wykorzystaniu DNS nazwa mnemoniczna, może zostać zamieniona na odpowiadający jej adres IP
1 5 1
2010-03-08T16:00:06+01:00
1.unikalny indentyfikator twojej karty sieciowej. dalej masz tu >>
[pl.wikipedia.org/wiki/MAC]

2.Rola serwera DNS: Konfigurowanie serwera DNS

Na serwerach DNS (Domain Name System) są przechowywane rekordy rozproszonej bazy danych DNS. Serwery te używają przechowywanych rekordów do rozpoznawania kwerend dotyczących nazw DNS wysyłanych przez komputery klienckie DNS, takie jak kwerendy dotyczące nazw witryn sieci Web lub komputerów w sieci albo w Internecie. Aby używać tego komputera do odpowiadania na kwerendy DNS dla komputerów w danej sieci, należy dodać rolę serwera DNS.

W tym temacie omówiono podstawowe kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować serwer DNS dla małej organizacji lub oddziału dużej organizacji. W obu przypadkach w tym temacie omówiono podstawowe kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować serwer DNS i jego strefę DNS w odpowiedniej sieci. W tym temacie omówiono także przesyłanie kwerend dotyczących zasobów zewnętrznych do serwera DNS, uruchamianego przez usługodawcę internetowego (w przypadku małej organizacji) lub przez centralę dużej organizacji (w przypadku oddziału).

Ten proces polega na użyciu Kreatora konfigurowania serwera, Kreatora konfigurowania nowego serwera DNS i Kreatora zarządzania serwerem w celu skonfigurowania serwera jako serwera DNS. Po skonfigurowaniu serwera DNS można, w zależności od przeznaczenia serwera DNS, wykonać dodatkowe zadania konfiguracyjne.
2010-03-08T17:03:09+01:00
Mac –to skrót od nazwy komputerów Macintosh.

Serwer DNS umożliwia rozpoznawanie nazw w sieciach opartych na protokole TCP/IP.Umożliwia użytkownikom komputerów klienckich identyfikowanie hostów zdalnych przy użyciu nazw zamiast numerycznych adresów. Komputer kliencki wysyła nazwę hosta zdalnego do serwera DNS, który w odpowiedzi przesyła odpowiedni adres IP. Komputer kliencki może następnie wysyłać wiadomości bezpośrednio na adres IP hosta zdalnego. Jeśli serwer DNS nie ma w swojej bazie danych wpisu dotyczącego danego hosta zdalnego, przesyła w odpowiedzi adres innego serwera DNS, który może mieć informacje dotyczące tego hosta, lub sam wysyła kwerendę do tego serwera DNS. Ten proces może się odbywać cyklicznie, dopóki komputer kliencki nie uzyska odpowiedniego adresu IP lub dopóki nie zostanie ustalone, że wyszukiwana nazwa nie należy do hosta w określonym obszarze nazw DNS.