Zadania ze zbioru ,,fizyka dla każdego'' PRAWO ARCHIMEDESA
zadanie :
136,138,140,142,144,146
proszę o dokładne objaśnienia, na jutro.
Zadania w załączniku wraz z odpowiedziami.
Jeśli będą problemy z otworzeniem załączników, proszę pisać na e-mail.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • tomp
  • Początkujący
2010-03-08T18:28:39+01:00
136.

Fw=?
a=2cm=0,02m
dH2O=1000kg//m³
dnafty=800kg//m³

V=a³=(0,02m)³=0,000008m³

FwH2O=gH2O*d*V
FwH2O=1000kg/m³*10m//s²*0,000008m³
FwH2O=0,08N

FwNafty=gNafty*d*V
FwNafty=800kg//m³*10m//s²*0,000008m³
FwNafty=0,064N

138.
drewno będzie pływać na powierzchni
dCieczy > dSubstncji

pleksiglas powoli zatonie
dCieczy < dSubstncji

aluminium szybko zatonie
dCieczy < dSubstncji (d jest znacznie większa)

V=V subst // V cieczy = d subst // d cieczy (zależność)

Nie zatonie tylko drewno

V=d drewna // d wody = 600kg//m3 /// 1000 kg//m3= ³/₅

³/₅ klocka nie zostanie zanurzona

140.

mb=0,18 kg
dOleju=920kg//m3
Fw=0,2N
dBryłki=?

Fn=m*g
Fn=0,18 kg*10m//s2
Fn=1,8N

Fw=d*g*V
V=Fw // d*g
V=1,8N /// 920 kg//m3*10m//s2
V=1,8 /// 9200 [m3]
V=0,000021739 m3

d Bryłki = m bryłki // V bryłki
d Bryłki = 0,18 kg // 0,000021739 m3
d Bryłki = 8280 kg // m3

142.

d szceścianu = 750 kg//m3
d wody = 1000 kg//m3

a=3cm=0,03m

a)

V=V subst // V cieczy = d subst // d cieczy (zależność)

V=d szcześcianu // d wody = 750kg//m3 /// 1000 kg//m3 = ³/₄

³/₄ jest zanurzona

b)

Fw=d*g*V
Fw=750 kg//m3*10m//s2*(0,03m)3
Fw=750 kg//m3*10m//s2*0,000027m3
Fw=0,2025 N

c)

Fn=m*g

d=m//V

m=d*V

m=750 kg//m3*0,000027m3 (m3 się skracają wynik pozostaje w kg)

m=0,02025kg

g=10m//s2

Fn(ciężar)=0,02025kg*10m//s2=0,2025 N

Zadania są sprawdzone i w pełni poprawne.