Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-22T15:08:40+02:00
Przyspieszenie a=(V₂-V₁):t=(24-5):10=19:10=1,9(m/s²)

droga s=V₁•t +½•a•t²=5•10 + ½•1,9•10²=50+50•1,9=50•(1+1,9)=50•2,9=145(m)