Odpowiedzi

2009-10-22T15:17:15+02:00
V- 30 m/s
m- 5 kg
t- 15 s
S=?
F=?
S= V*t=30m/s*15s=450 m. (sekundy się skracają)
F= m*g
g- przyspieszenie ziemskie, które wynosi 10 m/s².
F= 5kg*10m/s²=50 N.

Odp: Należy użyć siły 50-u N, a droga hamowania wynosiła 450 m.