Wstaw some lub any
1. Let's order ............ pizzas.
2.Would you like ........... salad with your pizza?
3.Can we have ............. water,please?
3.Can you got ......... pizzas without cheese?
5.Could you bring us ...... bread?
6.I don't want ........ tomateos.
7.There isn't .......... salt on the table.
8. I'd like ...... more ham.
9.This coffee hasn't got .......... sugar in it.
10.Could I have ....... chip,please?
11.They haven't got....milk.
12.There isn't ..... water in my glass.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T16:08:10+01:00
1.some
2.any
3.any
4.any
5.some
6.any
7.any
8.some
9.any
10.any
11.any
12.some
9 3 9
2010-03-08T16:09:57+01:00
1.some
2.any
3.any
4.any
5.any
6.any
7.any
8.some
9.any
10.any
11.any
12.any
Any używasz to pytających i przeczących a some do twierdzących
4 3 4
2010-03-08T16:13:53+01:00
1. some
2. some
3. some
4. some
5. some
6. any
7. any
8. some
9. any
10. some
11. any
12. any


to, że some używa się do twierdzeń, a any do pytań i negacji to nie żelazna reguła!! nie można angielskiego wykuć na pamięć - trzeba również trochę myśleć! some używamy również w pytaniach, jeśli jest to np. pytanie grzecznościowe lub prośba o coś oraz w pytaniach, gdy zakładamy, że coś się jeszcze nie wyczerpało ==> example: do we still have some time for sth? (zakładamy, że mamy jeszcze trochę czasu)
7 4 7