Rozwiąż równania:
a) 3x-5=4+2x
b)-5x+10=-2x-8
c)-5x-17=-9x+3
d)7x+14=5x-22
e)2x-4+5x=x+2
f)-3+2x-6=3-x
g)7x+2=5+3x+9
h)-5x+12+x=2x-12

Rozwiąż nierówności:
a)7x-4<14+6x
b)3x-5≤7x+11
c)4x+8>6x-12
d)-x+11≥-5x+3
e)-8x+2+x<6-3x
f)4-2x+5<-5x+19
g)-5x+6+7x ≥ -9x+2
h)7+3x ≤ 11-6x-16

daję naj, oraz zgłaszam błędne odpowiedzi. xd

3

Odpowiedzi

2010-03-08T16:10:11+01:00
Akurat jestem po tym dziale, i mialam 5 ze spr.;)
a) 3x-5=4+2x
3x-2x=4+5
x=9

b)-5x+10=-2x-8
-5x+2x=-8-10
-3x=-18/:(-3)
x=6

c)-5x-17=-9x+3
-5x+9x=3+17
4x=20/:4
x=5

d)7x+14=5x-22
7x-5x=-22-14
2x=-36/:2
x=-18

e)2x-4+5x=x+2
2x+5x-x=2+4
6x=6/:6
x=1

f)-3+2x-6=3-x
2x+x=3+3+6
3x=12/:3
x=4

g)7x+2=5+3x+9
7x-3x=5+9-2
4x=12/:4
x=3

h)-5x+12+x=2x-12
-5x+x-2x=-12-12
-6x=-24/:(-6)
x=4

Rozwiąż nierówności:
a)7x-4<14+6x
7x-6x<14+4
x<18

b)3x-5≤7x+11
3x-7x≤11+5
-4x≤16/:(-4)
X>-4 tu ma być z tą kreska u dołu przy tym znaku ">" gdty dzieli się przez liczbę ujemną zmienia się znak na przeciwny

c)4x+8>6x-12
4x-6x>12-8
-2x>4/:(-2)
x>-2

d)-x+11≥-5x+3
-x+5x≥3-11
4x≥-8/:4
x≥-2

e)-8x+2+x<6-3x
-8x+x+3x<6-2
-4x<4/:(-4)
x<-1

f)4-2x+5<-5x+19
-2x+5x<19-4-5
3x<10/:3
x=3/10
g)-5x+6+7x ≥ -9x+2
-5x+7x+9x≥2-6
11x≥-4/:11
x=-4/11

h)7+3x ≤ 11-6x-16
3x+6x≤11-16-7
9x≤-12/:9
2010-03-08T16:23:57+01:00
Rozwiąż równania:
a) 3x-5=4+2x
x=9
b)-5x+10=-2x-8
-3x=-18 /÷-3
x=6
c)-5x-17=-9x+3
4x=20 /÷4
x=5
d)7x+14=5x-22
2x=8 /÷2
x=4
e)2x-4+5x=x+2
6x=6 /÷6
x=1
f)-3+2x-6=3-x
3x=12 /÷3
x=4
g)7x+2=5+3x+9
4x=12 /÷4
x=3
h)-5x+12+x=2x-12
-6x=-24 /÷-6
x=4
Rozwiąż nierówności:
a)7x-4<14+6x
x<18
b)3x-5≤7x+11
-4x≤16 /÷-4
x≥-4
c)4x+8>6x-12
-2x>-20 /÷-2
x<10
d)-x+11≥-5x+3
4x≥-8 /÷4
x≥-2
e)-8x+2+x<6-3x
-4x<4 /÷-4
x>-1
f)4-2x+5<-5x+19
3x<10 /÷3
x<3⅓
g)-5x+6+7x ≥ -9x+2
11x≥-4 /÷11
x≥-4/11
h)7+3x ≤ 11-6x-16
9x≤-12 /÷9
x≤-1⅓
2010-03-08T16:39:46+01:00
3x-5=4+2x/+5
3x=9+2x/-2x
x=9

-5x+10=-2x-8/+5x
10=3x-8/+8
18=3x/:3
x=6

-5x-17=-9x+3/+9x
4x-17=3/+17
4x=20/:4
x=5

7x+14=5x-22/-5x
2x+14=-22/-14
2x=-36/:2
x=-18

2x-4+5x=x+2/x-
6x-4=2/+4
6x=6/:6
x=1

-3+2x-6=3-x/+x
-9+3x=3/+9
3x=12/:3
x=4

7x+2=5+3x+9/-3x
5x+2=14/-2
5x=12/:5
x=2,4

-5x+12+x=2x-12/+4x
12=6x-12/+12
24=6x/:6
x=4


2)

7x-4<14+6x/-6x
x-4<14/+4
x<18

3x-5≤7x+11/-3x
-5≤5x+11/-11
-16≤5x/:5
x=3,2

4x+8>6x-12/-4x
8>2x-12/+12
20>2x/:2
x>10

-x+11≥-5x+3/+5x
4x+11≥3/-11
4x≥-8/:4
x≥-2

-8x+2+x<6-3x
-8x+x+3x<6-2
-4x<4/:(-4)
x<-1

4-2x+5<-5x+19
-2x+5x<19-4-5
3x<10/:3
x=3/10
g)-5x+6+7x ≥ -9x+2
-5x+7x+9x≥2-6
11x≥-4/:11
x=-4/11

7+3x ≤ 11-6x-16
3x+6x≤11-16-7
9x≤-12/:9