Odpowiedzi

2009-10-22T15:22:08+02:00
Główne zasady luteranizmu

-odrzucenie dogmatów
-tylko Pismo Święte jest źródłem objawienia
-Głową Kościoła nie jest papież, ale Jezus Chrystus, będący jedynym pośrednikiem w zbawieniu
-Dla zbawienia najważniejszy jest wewnętrzny akt wiary
-Ewangelicy wierzą w zbawienie z łaski usprawiedliwiającej, która została człowiekowi darmo dana bez jego jakiejkolwiek zasługi przez Boga w Jezusie Chrystusie
-Sakramenty są "znakami i świadectwami woli Bożej". Uznawane są jedynie dwa: Chrzest i Komunia św.,
-Matkę Jezusa jako "błogosławioną między niewiastami" otaczają szacunkiem, lecz od tego szacunku daleko jest do czci, jaka należy się jedynie Bogu.
-odrzucają kult świętych –świętych należy wspominać i naśladować.
- Pobożność ewangelicka opiera się głównie na posłuszeństwie wobec Słowa Bożego, na szczerej modlitwie, przykładnym życiu rodzinnym i sumiennym wykonywaniu wszelkich obowiązków.
-spowiedź ogólna, ale też i indywidualna.
-Duchowni – księża przewodniczą obrzędom i organizują je. Nie obowiązuje ich celibat. Ksiądz nie jest kapłanem, lecz pastorem. Luteranie uznają kapłaństwo powszechne ochrzczonych.
8 3 8
2009-10-22T18:22:26+02:00
Luteranizm jest to religia utworzona przez Marcina Lutra,która jest jedną z wyznań protestanckich.Została on stworzona z tego powodu , że Luter miał dość sprzedawania odpustów!
6 3 6