Odpowiedzi

2015-12-15T19:53:56+01:00

- wzrost dochodów państwa;
- rozwój handlu;
- zwiększony import;
- rozwój banków;
- chłopi otrzymują poddaństwa;
- migracje ludności ze wsi do miasta, z państwa do państwa, z kontynentu do kontynentu;
- mechanizacja rolnictwa;
- rozwój rolnictwa przemysłowego;
- urbanizacja miast;
- rozwój przemysłu;
- rozwój bezrobocia;
- powstania dwóch nowych klas społecznych: proretalia i burżuaria;
- antagonizmy między burżuazją a proretalią;
- nowe szlaki handlowe;
- rozwój telemunikacji;
- rozwój dróg lądowych;
- zastosowanie maszyn;
- rozwój szkolnictwa;
- wydobycie surowców;
- degradacja środowiska.

11 4 11
myślę że to wszystko:)
można troche krócej