Zadanie 1 Na tłok o średnicy 2 cm działamy siłą 200N tłok ten połączony jest z drugim o średnicy 10 cm.Oblicz jaką masę ciała możemy unieść za pomocą drugiego tłoka.

zadanie2 znając gęstość wodu i gęstość lodu d1=900kg/m3.Podaj jaka część góry lodowej (w formie sześcianu) widoczna jest na powierzchni wody

Potrzebuje na dzisiaj .Pomóżcie pliss dam najwięcej

1

Odpowiedzi

2010-03-08T16:35:21+01:00
Zad 1 .
Jeśli chodzi o prasę hydrauliczną to
F1/S1 = F2/S2
S1 = pi * r^2 = pi*1^2=pi cm2
S2 = pi * r^2= pi*5^2 = 25 pi cm2 powierzhcnie tłoków
F1 = 200N
200N/pi cm2 = F2/(25* pi)
F2= (200N*25*pi)/pi
F2=25*200=5000N
m=F2/g = 5000/9,81 = 509,7 kg\

Zad 2
siła wyporu = ciężar lodu
ro*g*V=mg ro - gęstość wody=1000 kg/m3
forma sześcianu zatem objętość lodu V=a^3
m=a^3*ro1
ro1 - gęstość lodu=900 kg/m3
ro*g*a^2 * h =a^3 * ro1*g g się skraca, a^2 skracamy
h - głębokość zanurzenia
ro*h=a*ro1
h/a = ro1/ro
h/a=900/1000
h/a=0,9 h=0,9a
dziewięć dziesiątych jest zanurzona
a^2 ozacza a do potęgi 2
a^2 pole podstawy szęscianu
1 5 1