Zad.1
(obliczenia procentowe)
Cenę towaru 240 zł obniżono o 30%. O ile zł obniżono cenę ? Jaka jest cena towaru po obniżce ?

zad.2
(działania na pierwiastkach)
Wyłącz czynnik przed pierwiastek:
a)√20
b)√300
c)∛24

zad.3
(wyrażenie algebraiczne)
Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego:
a) a²-b² dla a=(-0,1) b=(-0,2)
b) x²-2 dla x=√2

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T16:25:04+01:00
Zad.1
30% z 240zł= 30/100*240=72zł.
240zł-72zł=168zł
Odp: Obniżono cenę o 72zł.Cena po obniżce wynosi 168zł.

zad 2.
√20=√4*5=2√5
√300=√100*3=10√3
∛24=2∛3

zad 3.
a) a²-b² dla a=(-0,1) b=(-0,2)
(-0,1)²-(-0,2)²=0,1-0,2=-0,1
b) x²-2 dla x=√2
(√2)²-2=2-2=0

:)
2010-03-08T16:34:19+01:00
240 razy 30/100= 7200/100=72
240 - 72=168
Odp. Obniżono o 72 złote cena towaru po obniżce wynosi168 złotych

a))√20= 2√5
b)√300=10√3
c)∛24= 2√3

a²-b²= (-0,1)² - (-0,2)²=0,01-0,04= -0,03

x²-2=(√2)² -2= 2-2=0
2010-03-08T16:36:23+01:00
1. 240×30/100=12×30/5=360/5= 72
240zł-72zł=168zł
ODP. Cenę obnizono 72 zł i towar kosztuje teraz 168 zł
2. ∫20=2∫5
∫300=10∫3
³∫24=2³∫3
3. (0.1)²-(-0.2)²=0.01-0.02=-0.01
(∫2)²-2=2-2=0