Schemat: znaczenie chrztu przyjętego przez Mieszka 1

zad 1
Chrzest Polski był jak ..................................................................................

Zad2
Skutkiem chrztu było .........................................................................................

3

Odpowiedzi

2010-03-08T16:23:43+01:00
Chrzest Polski był jak świetne posunięcie dyplomatyczne,dzięki niemu Polska zyskała na arenie międzynarodowej jako kraj "cywilizowany: a sam Mieszko z pogańskiego władcy stał się księciem.


Skutkiem chrztu było chrystianizacja narodu polskiego,uwolnienie się od ciągłego nawrócenia pogan(chodzi tu o rabunek),nowe kontakty handlowe...
1 2 1
2010-03-08T16:24:29+01:00
Chrzest Polski był jak :
Nowe narodziny naszego kraju. Zakończyliśmy życie w hegemoni państw katolickich, bo sami się nim staliśmy.
Skutkiem chrztu było :
Poprawienie stosunków między narodowych, Mieszko stał się równy innym władcą chrześcijańskim, współpraca między nami a Czechami (przyjęliśmy od nich chrzest). Mieszko poprzez chrzest, zapobiegł wzrostowi wpływów państwa niemieckiego, i zbliżył się z panami Saksonii.
3 4 3
2010-03-08T16:27:10+01:00
1. odrodzenie dla Polski chrześcijańskiej.
2. Polska została państwem chrześcijańskim.
3 1 3