Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T16:48:50+01:00
1 tabelka

Ca
Liczba protonów 20
Liczba neutronów 40-20=20
Liczba nukleonów 40
Liczba elektronów 40
Konfiguracja K2 L8 M8 N2

Sn
Liczba protonów 50
Liczba neutronów 118-50=68
Liczna nukleonów 118
Liczba elektronów 118
Konfiguracja K2 L8 M18 N18 O4

Cu
Liczba protonów 29
Liczba neutronów 64-29=35
Liczba nukleonów 69
Liczba elektronów 35
Konfiguracja K2 L8 M18 N1

Ga
Liczba protonów 31
Liczba neutronów 70-31=30
Liczba nukleonów 70
Liczba elektronów 31
Konfiguracja K2 L8 M8 N3

2
Jonowe Cs2O, CS2, SrS, NaI
Kowalencyjne Br2, S2
Kowalencyjne spolaryzowane N2O5, HF
3
4K+O2>2K2O
K2O+H2O>2KOH

2N2+5O2>2N2O5
N2O5 + H2O>2HNO3

4
Zn+2HCl >ZnCl2 + H2
mZn =13g
VH2=?
MZn=65g/mol
n=m/M=13/65=0,2 mola Zn

1 mol Zn--------------1 mol H2
0,2 mola Zn --------------x
x=0,2 mola H2

n=V/V0
V=n*Vo=0,2*22,4=4,48 dm ^3 wydzieli sie H2 w reakcji
nZn=m/M=